WIE S’N IS DIT DAN?

In my 15 jaar betrokkenheid met bediening in die sakewêreld het ek een groot ding besef. 

Ons leef in so ʼn kunsmatige wêreld wat ons vir onsself geskep het dat ons blatant vir onsself lieg en dit nie eers agterkom nie. ʼn Ene Larry Burkett het ʼn boek geskryf, “Business by the Book” en daarin raak hy seker een van die mees onbekende feite aan wat min sakepersone óóit aan dink. 

Hy sê die volgende – Die Bybel is vir sakepersone geskryf.  Wanneer ek dit deel met manne kry jy so daai kyk soos ʼn koei vir ʼn nuwe hek. Hoe nou?!

Wel net ʼn kort openbarinkie.

Ons ken tog seker almal die gebed wat Jesus vir ons geleer het. Ons noem dit gewoonlik die “Onse Vader” gebed. Nou as jy so effens stadig deur dit bid, kom jy hier so by die vierde reëltjie, dan lees ons die volgende daar – “Gee ons vandag ons daaglikse brood.” Ons vind dit in Matteus 6:11 & Lukas 11:3.

Ek het net in my ou kort lewetjie die volgende besef: toe hierdie aan my ge-openbaar is, wanneer ek daardie reël bid, is dit meer as net ʼn broodjie op die tafel. Dit sluit die hele konsep van werkslewe, beroepslewe én besigheidslewe in. 

Ons vra in daardie reël dat GOD vir ons moet help met dit waarmee ons besig is om daagliks te oorleef. Die probleem kom nou daarby uit dat indien ek vir iemand iets vra om my mee te help, dan moet ek nogal daardie ding so doen, soos ek voorgeskryf word. Ek vra mos nou leiding aangaande ʼn saak. Ek neem ook aan dat daardie persoon weet hoe om my te help, want hy of sy ken dit beter as ek. Dit is natuurlik ook so dat ons “vra” dat Vader ons hierdie “brood” gee en dan verwag ons om dit te kry, om dan daarmee te doen soos òns dink dit moet gebeur. Ongelukkig nie hier nie. Sien, ons vra onderhouds-hulp. 

Kom ons kyk bietjie na die volgende voorbeeld; ek is kind, ‘n jong persoon en ek gaan vra vir pa ʼn honderd duisend rand.  Ek ken nie baie pa’s wat sy kind daardie hoeveelheid geld sal gee sonder om te wil weet wat sy kind met daardie bedrag wil doen nie. Daardie pa ken ook sy kind en weet dis dalk glad nie ʼn goeie idee om daardie hoeveelheid geld vir hom/haar te gee nie. 

Nou híér is die ding – net so veel as wat daardie aardse pa nie sommer aan enige versoek wil voldoen net omdat sy kind hom vra nie, net soveel sal GOD ons ook nie sommer net “gee” wat ons vra nie. Ons moet tot die besef kom dat die besigheid wat ek bedryf, die pos wat ek beklee, die beroep wat ek volg, ʼn situasie en toestand is waarin ek is omdat ek dáár ʼn verskil moet maak.  

Daardie verskil is nou juis die uitdaging. Tot wie se voordeel moet daardie verskil strek?

Indien ons daardie verklaring maak dat ons volgers van Jesus is, of dan Christene is, moet ons besef dat ons aan Jesus onderworpe is en dat ons aan Hom verantwoording moet en sal doen eendag. Daarom, wat ek dink myne is, en wat ek dink ek mee kan doen wat ek wil, is een van die grootste leuens wat ons aan onsself vertel. Want sien, ALLES behoort aan die HERE. 

Deutr 10:14 (NLV) “Die hoogste hemel en die aarde met alles daarop behoort aan die hemel.” Vele van die gelykenisse wat Jesus aan ons meedeel gaan oor ʼn besitter, ʼn koning, ʼn eienaar wat rekenskap vereis van werkers en daardie besitter, eienaar, koning is altyd GOD.  

Kom ons maak dit nou maklik vir onsself – erken dat die besigheid wat jy dink jy besit, die pos waar jy dink jy die septer swaai, die beroep wat jy dink jou “job” is, iets is wat die HERE vir jou gegee het, sodat ons daarin vir HOM ʼn verskil kan maak en dit volgens SY reëls en regulasies bestuur. 

Kom ons gaan sit by die Heelal-bestuurder en gee hierdie “las” ook vir Hom, want Hy het die béste planne, Hy kan die onmoontlike dinge regkry, Hy weet van alles oneindig meer as wat ek óóit kan dink of droom.

ʼn Groot leermeester van onderhorigheid aan die leiding van hierdie wonderlike Eienaar van alle dinge, is maar Dawid. Soveel van sy Psalms spreek van sy stryd en oorgawe aan die Een wat alles weet. Ek kan en wil niks doen sonder dat God, onse Vader, nie álle eer en erkenning kry nie.

Dis tog SYNE, dan nie?

(Psalm 8)

Related Posts