Tema:  SIEN IS GLO?                                                 Reeks: WONDERTEKENS

Teks: Johannes 4: 46 – 54(NAV)                               Aand –  31 Maart  2019

 

WONDER WAT EK SOU DOEN?

“If faith was a psychological crutch…it must be a very powerful one. If it was nothing more than a veneer of cultural tradition, why were these people not shaking their fists at God and demanding their friends and family to stop all this talk about a loving and benevolent supernatural power?” Dr. Francis Collins – The Language of God

 

WAT GLO JY?

 

“Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.” 1 Johannes 1:1-3 (NAV)

 

TWEEDE TEKEN

 

“Terwyl Jesus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in Hom gekom toe hulle die wondertekens sien wat Hy doen.”

Johannes 2:23 (NAV)

 

“Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar Hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar ‘n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was.”

Johannes 4:46 (NAV)

 

NET ‘N DESPERATE OUER

“Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na Hom toe gegaan en Hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê.” Johannes 4:47 (NAV)

 

“Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.” Johannes 4:48 (NAV)

 

“En toe sê die amptenaar vir Hom: “Here, kom tog voordat my kindjie sterwe.”

Johannes 4:49 (NAV)

 

“Maar Jesus sê vir hom: “Gaan maar huis toe, jou seun lewe.” Johannes 4:50 (NAV)

 

ONS ALMAL LEEF HIER

Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan.” Johannes 4:50 (NAV)

 

“Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: “Gistermiddag eenuur het die koors hom verlaat.” Johannes 4:51-52 (NAV)

 

“Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat Hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het.” Johannes 4:53-54 (NAV)

 

LEEF SÓ!

“Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.” Johannes 20:29-31 (NAV)