Tema:  “OH, EK SIEN!”                                Reeks: WONDERTEKENS

Teks:  Johannes 9: 25 (NAV)             Aand –  28 April  2019

 

“DIT IS MAAR WIE EK IS”

“Terwyl Jesus wegstap, sien Hy ‘n man wat van sy geboorte af blind was. Sy dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n?” En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.” Johannes 9:1-3 (NAV)

 

“So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.” Johannes 9:4-5 (NAV)

 

“Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ‘n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: “Gaan was jou in die Siloambad.” Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien.” Johannes 9:6-7 (NAV)

 

ALMAL HET VRAE

 

“Party van hulle het gesê: “Dit is hy!” Maar party het gesê: “Nee, hy lyk maar net soos daardie man.” “Dit is ek!” het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: “Maar hoe het jou oë dan reg gekom?” En hy antwoord: “Die man met die naam Jesus het ‘n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: ‘Gaan na Siloam toe en was jou.’ Ek het gegaan en my gewas, en ek kon sien!””

Johannes 9:9-11 (NAV)

 

““Waar is hy nou?” vra hulle hom toe. “Ek weet nie,” was sy antwoord.”

Johannes 9:12 (NAV)

 

“Dit was op ‘n sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Johannes 9:14 (NAV)

 

Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het: “Is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou?” “Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is,” het sy ouers geantwoord. Johannes 9: 18-20 (NAV)

 

Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode; want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Johannes 9: 22 (NAV)

 

KLAAR BESLUIT

 

Daarop het hy gesê: “Of hy ‘n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek.” Johannes 9: 25 (NAV)

 

OOK NIE JY NIE

 

“Ek het julle mos al vertel, en julle het nie geluister nie,” antwoord hy. “Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook dissipels van hom word nie?” Johannes 9:27 (NAV)

MOET DIT NIE MIS NIE

 

Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie.” Johannes 9: 32-33 (NAV)