Tema: “WANNEER GAAN ONS LEER?”                               Reeks: LEER HULLE

Teks :  Johannes 6 : 68 (NAV)                                                              Aand 8 Sept

JESUS LEER HULLE: “VOLG MY”

 

“As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.” Johannes 12:26 (NAV)

 

HOEKOM LEER ONS NIE?

 

Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?”Johannes 6: 60 (NAV)

 

Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?”

Johannes 6 : 66 – 67 (NAV)

 

VERLOOR FOKUS

 

Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. ‘n Groot menigte het so om Hom saamgedrom dat Hy in ‘n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het ‘n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik.   Matteus 13 : 1- 4 (NAV)

 

  • OPGEPIK

 

‘n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Matteus 13 : 5 – 6 (NAV)

 

  • SKROEI

 

‘n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en ‘n oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.“Wie ore het, moet luister!”

 Matteus 13 : 7 – 9 (NAV)

 

  • VERSTIK / GOEIE SAAD

 

Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.. Matteus 13 : 24 – 25 (NAV)

 

WAT MOET EK LEER? VOLG HOM!

 

Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Filippense 3 : 13 (NAV)

 

Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?” Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Johannes 6: 67 – 68 (NAV)