Tema: Volger of vervolger
Teks: Matteus 5:11 (NAV) Aand – 24 Maart 2019

 

VERVOLGING IS GOED

“Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseëend is julle wanneer die mense ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.” Matteus5:10-11 (NAV)

 

VERVOLGING GEBEUR VANDAG NOG

“Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word.” 2 Timoteus 3:12 (NAV)

 

DIT IS PERSOONLIK

“Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” 1 Petrus 3:13-15 (NAV)

 

STAAN STERK

“Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan die wat Hom liefhet.” Jakobus 1:12 (NAV)

“Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en selfsverlei Hy niemand nie.”
Jakobus 1:13 (NAV)

 

INTERNE KONFLIK

“Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam my vermy soos iets wat sleg is, alles terwille van die Seun van die mens.” Lukas 6:22 (NAV)

 

SKEP MOED

“Die wêreld kan julle nie haat nie; maar hy haat My, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is.“
Johannes 7:7 (NAV)