Tema: Deur die Seisoene

SEISOENE IS ‘N REALITEIT

Daar is ’n vaste tyd vir alles, elke ding onder die son het sy tyd: ’n Tyd om gebore te word en ’n tyd om te sterf. ’n Tyd om te plant en ’n tyd om uit te ruk wat geplant is. ’n Tyd om dood te maak en ’n tyd om gesond te maak. ’n Tyd om af te breek en ’n tyd om op te bou. ’n Tyd om te huil en ’n tyd om te lag. ’n Tyd om te treur en ’n tyd om van vreugde te dans. ’n Tyd om jou saad te saai en ’n tyd om jou saad terug te hou. ’n Tyd om te omhels en ’n tyd om weg te bly van omhelsing. ’n Tyd om te soek

en ’n tyd om te verloor. ’n Tyd om op te pas en ’n tyd om weg te gooi.

Prediker 3: 1-6 (NLV)

For everything there is a season, a time for every activity under heaven.

Ecclesiastes 3:1 (NLT)

 

DAAR IS GEESTELIKE SEISOENE

WAT DOEN EK IN MY GEESTELIKE SEISOEN? WAT MOET EK WEET VAN GEESTELIKE SEISOENE?

  • IDENTIFISEER JOU SEISOEN

Voorbeelde van Seisoene: droë seisoen, wag seisoen, werk/ besige seisoen, toets seisoen, geestelike oorlog seisoen of ‘n seisoen van vreugde en seën.

 

  • EER JOU SEISOEN

 

Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word; en onthou: Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word.

1 Petrus 1: 7 (NLV)

 

Jy moet oefen om dit te doen soos ’n atleet oefen om fiks te bly. ’n Atleet wat oefen om fiks te bly doen goed, maar dit help nie vir alles nie. Om egter geestelik te oefen om fiks te bly deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help ’n mens op alle maniere, vir die lewe hier op aarde én die lewe wat vir ons wag in die toekoms.

1 Tim. 4: 8 (DB)

 

 

  • GOD BLY DIE KONSTANTE DEUR AL DIE SEISOENE

“Ek is die Here, Ek verander nie.

Maleagi 3:6 (NLV)

 

Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God, en my rots by wie ek skuil.

Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting.

Ps. 18:3 (NLV)