Tema: ÉN DIT VERANDER ALLES!                                        Reeks: PAASFEES

Teks:  Markus 16: 6 – 7 (NAV)                   Oggend: 21 April 2019 – OPSTANDING

 

DAARDIE LEWENSVERANDERENDE OOMBLIKKE

Vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar n geweldige aardbewing omdat daar ń engel van die hemel af gekom, die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwit. Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde: “Julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is opgewek uit die dood, presies soos Hy gesê het. Kom kyk, hier het sy liggaam gelê. En gaan sê nou dadelik vir sy dissipels: ‘Jesus is uit die dood opgewek en Hy gaan julle solank vooruit Galilea toe. Julle sal Hom dáár sien.’ Julle kan reken op wat ek vir julle sê.” Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan. Oorstelp van skok, maar nog meer van ń ontsaglike blydskap, het hulle gehardloop om die boodskap aan sy dissipels te gaan gee. En toe, meteens, daar staan Jesus voor die vroue, en Hy sê: “Goeiedag, almal!” Hulle hardloop na Hom toe gryp sy voete vas en aanbid Hom. Daarop sê Jesus vir hulle: “Julle hoef nie bang te wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet Galilea toe gaan en hulle sal My daar sien.” Mattheus 28:1 – 10 (NLV)

MOEILIK OM TE VERDUIDELIK

“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het.  Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.” Markus 16: 6 – 7 (NAV)

Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Efesiërs 1: 19 – 20 (NLV)

“WAT AS?”

Gedurende die vroeë aand, op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se dissipels bymekaargekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!” Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy aan hulle. Die dissipels was baie opgewonde om die Here te sien.  Johannes 20: 19 – 20 (NLV)

ONS ALMAL HET HIERDIE EEN NODIG!

Christus Jesus, wat vir ons ons saak met God regmaak, het aarde toe gekom en nou kan ons almal duidelik sien hoe goed God vir ons is. Christus Jesus het die dood wat so ń houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe. Dit is die goeie nuus wat Jesus vir ons gebring het. 2 Timoteus 1: 10 (Die Boodskap)

Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses te begin wat op wedergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. 1 Petrus 1: 3 (NLV)