Tema: DIT MOÉS HARD GEWEES HET NUWE JAAR

Teks: Jesaja 11:1-3 (NLV)

Oggend – 30 Desember 2018

AF GEKAP
“Uit die stomp van Dawid se familie sal ’n takkie groei, ’n tak wat vrugte sal dra. Die Gees
van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig bring, die Gees wat raad en
krag bring, die Gees wat kennis en eerbied vir die Here bring. Hy sal sy vreugde daarin
vind om die Here te gehoorsaam. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn of op vals
getuienis of hoorsê nie” Jesaja 11:1-3 (NLV)

 

 

DIT MOÉS HARD GEWEES HET

“Noudat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid. Want as jy iets reeds
het, hoef jy nie meer daarna uit te sien nie. Maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en
volhardend daarna uit. Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons
onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie. Maar die Gees
self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versugtinge wat nie in menslike taal
verwoord kan word nie.” Romeine 8:24-26 (NLV)

 

 

DIT MOÉS WEGGESTEEK WORD
“Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas, maar Maria het stilweg
hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het
teruggegaan na die veld en hulle kuddes terwyl hulle God loof en prys oor wat die engele
vir hulle vertel het, en omdat hulle die Kind gesien het, net soos die engel gesê het.” Lukas
2:18-20 (NLV)
“Die mens is net ’n bewegende skaduwee. Al sy gejaagdheid is tevergeefs: Hy versamel
rykdom, maar weet nie wie dit gaan gebruik nie. Here, waarop kan ek dan hoop? U is my
enigste hoop.” Psalms 39:7-8 (NLV)

 

 

EK HET HOOP
Daardie dag sal die erfgenaam van Dawid se troon ’n vlag opsteek wat vir die hele wêreld
redding sal bring. Die nasies sal na hom toe kom, want die land waar hy bly, sal ’n heerlike
plek wees.” Jesaja 11: 10 (NLV)
“want U, Here, is my hoop. Here, van kleins af het ek op U vertrou. U is my hulp vanaf
geboorte; reeds voor geboorte het U vir my gesorg. Dis waarom ek U gedurig prys. Ek is ’n
wonder vir baie, want U is my sterke toevlug. Ek hou aan om U te prys; die hele dag sing
ek oor u heerlikheid.” Psalms 71:5-8 (NLV)