Tema: ONTHOU OM TE ONTHOU Reeks : NUWE JAAR

Teks: Josua 4 : 1 – 9 (NAV)

Oggend – 27 Januarie 2019

 

ONTHOU OM TE ONTHOU
“Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: “Neem nou die
twaalf man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: Vat hier uit die Jordaan, op die
plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe en neem hulle saam met julle deur en sit
hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly.” Josua 4:1-3 (NAV)
“Dit moet onder julle as ‘n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken
hierdie klippe vir u?’ moet julle vir hulle sê die Jordaan se water is voor die verbondsark
van die Here afgesny; toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water
afgesny; daarom is hierdie klippe vir die Israeliete ‘n blywende herinnering daaraan.”
Josua 4:6-7 (NAV)
“Josua het ook twaalf klippe binne-in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters
gestaan het wat die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar.” Josua 4:9 (NAV)

 

 

EK MOET DIE WONDERWERK BESTUUR
“Die Here het toe vir Moses gesê: “Vir wat staan jy so benoud en roep na My? Sê die
mense moet begin beweeg. Vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water.
Daar sal ’n pad deur die water kom waarlangs die Israeliete op droë grond kan trek.”
Eksodus 14:15-16 (NLV)
“Hy het vir die Israeliete gesê: “Wanneer julle kinders in die toekoms vir hulle pa’s vra:
‘Watse klippe is dit hierdie?’ moet julle hulle vertel: ‘Israel het hier op droë grond deur die
Jordaanrivier getrek.” Josua 4:21-22 (NLV)
“Al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag se mense het nie die Here
geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat Hy gedoen het om vir Israel te
help nie.” Rigters 2:10 (NAV)

 

 

SOVEEL ONVERTELDE STORIES WAT VAN HULLE?
“Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en
ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.” 1 Johannes 3:1 (NAV)

 

 

WATTER STORIE VERTEL JY?