Tema:  ONS IS SÓ GELUKKIG!                Reeks: KEN HOM
Teks: Jesaja 6:1-3 (NAV)                            Oggend –  3 Maart 2019

 

“Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat Ek wil hê, sê die Here.” Jeremia 9:24 (NAV)
“Omdat my volk My nie wil ken nie, sal hulle in ballingskap weggevoer word. Volk en leiers sal saam van honger sterf, omkom van dors.” Jesaja 5:13 (NAV)

 

HOE KAN ONS DIT DOEN?

 

“Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.”
1 Johannes 4:8 (NAV)
“Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.”
1 Johannes 4:10 (NAV)

 

 WAT BETEKEN DIT VIR MY?


“In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”
Jesaja 6:1-3 (NAV)

“Wie van die gode is soos U, Here? Wie is soos U, so hoog geëer en heilig? In lofsange word U vereer, Bewerker van wonderdade!”
Eksodus 15:11 (NAV)

 

KEUSE IS JOUNE


“Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep” Eksodus 19:3 (NAV)
Jy moet rondom die berg vir die volk ‘n grens vasstel en vir hulle sê: Julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan sy helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word.” Eksodus 19:12(NAV)

 

“Ons is nie soos Moses wat sy gesig met ‘n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was.
2 Korintiërs 3:13 (NAV)

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”
2 Korintiërs 3:18 (NAV)

 

HIER IS DIE WONDERWERK – ONS IS SÓ GELUKKIG!

Laat ons wat ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ‘n verterende vuur.” Hebreërs 12:28-29 (NAV)

 

DEUR JESUS

 “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.”
Romeine 3:23-24 (NAV)

“En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal Hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele. Amen.”
1 Tessalonisense 3:12-13 (NAV)