Tema:  SKULDIG!                                               Reeks: Emosies

Teks:   Romeine 8:1 – 3 (NAV)                                          Aand  11 Aug 2019

 

ONS HARTE IS BLOOTGESTEL

““Begryp julle nie dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie? Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dít is die dinge wat die mense onrein maak.” Matteus 15:17-18 (NAV)

“Uit die hart kom slegte gedagtes: moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dít is die dinge wat ‘n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak ‘n mens nie onrein nie.” Matteus 15:19-20 (NAV)

 

“Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” Spreuke 4:23 (NAV)

SKULD GEVOEL

“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Romeine 8:1(NAV)

Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.” Romeine 8:2 (NAV)

 

JY ÍS SKULDIG!

Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel.” Romeine 8:3 (NAV)

SKULDIG, MAAR…

 

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.” 2 Korintiërs 5:17-18 (NAV)