Tema: HOU AAN LOOP! Reeks : NUWE JAAR

Teks: Psalms 86:11 (NAV)

Oggend – 20 Januarie 2019

2019 GAAN ANDERS WEES
“Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net
een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen.” 1 Korintiërs 9:24(NAV)
“Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind
opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van dietuin.” Genesis 3:8 (NAV)
“Eenkeer toe Jesus op ‘n sabbatdag tussen gesaaides deur loop, het sy dissipels so in die
loop are begin afpluk.” Markus 2:23 (NAV)

 

JY GÁÁN HARDLOOPWAAR HARDLOOP JY?
• Dimensies: Geestelik, Fisies, Sosiaal, Werk, Finansiël, Intellektueel,Emosioneel
“Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Spreuke 3:6 (NAV)

 

 

LOOP IS ANDERS
“Die Israeliete was verwonderd toe hulle dit sien. Hulle het vir mekaar gevra: “Wat is dit
hierdie?” want hulle het dit nie geken nie. Moses antwoord hulle: “Dit is die kos wat die
Here vir julle gee om van te eet. Die Here het gesê dat elke tent soveel daarvan bymekaar
moet maak as wat daar mense in die tent is. Julle moet vir elke persoon twee kilogram
daarvan bymekaarmaak.” Die volk het gegaan en daarvan bymekaargemaak – party meer,
party minder. Toe hulle dit afmeet, was dit presies reg. Dié wat baie opgetel het, het niks
oorgehou nie. Dié wat min opgetel het, het nie te min gehad nie. Daar was net mooi
genoeg vir elkeen om van te eet. So het Israel manna geëet vir 40 jaar lank totdat hulle
weer in ’n bewoonde gebied gekom het. Hulle het manna geëet tot hulle by die grens van
Kanaän aangekom het.” Eksodus 16:15-18, 35 (NLV)
“Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle
sien Serubbabel gaan aan met die bouwerk.” Sagaria 4:10 (NAV)

 

 

HOE DOEN EK DIT? HOU AAN STAP
“Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid; leer my U met toewyding dien.” Psalms 86:11 (NAV)
“En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa
hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.” Lukas 15:20 (NAV)
“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and
you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with
me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or
ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” Matthew 11:28-30 (The Message)