Tema: AAPSTREKE Reeks: NUWE JAAR

Teks: 1 Korintiërs 6:19 – 20 (NLV)

AAND – 20 Januarie 2019

WAT HET JY DAAR IN JOU HAND? WAARAAN HOU JY VAS?
“Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings
gehad.” Matteus 19:22 (NAV)

 

 

DIT LAAT JOU SOOS EEN LYK
“Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is
julle die slawe van dié een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit
vir julle die dood; as dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe.” Romeine 6:16 (NAV)
““God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen
wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Johannes 3:16 (NLV)
Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam
geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God
dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen.” Romeine 6:17-18 (NAV)
“Of verstaan julle nie dat julle liggame ’n tempel van die Heilige Gees is wat in julle
woon en deur God aan julle gegee is nie? 1 Korintiërs 6:19 (NLV)

 

 

JY IS SOVEEL MÉÉR
Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen ’n duur prys gekoop.” 1 Korintiërs 6:20 (NLV)
Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik.” 1 Korintiërs 6:20 (NLV)

 

LAAT DIT GAAN, JY’S VRY!