Tema: MY WENS VIR JOU… NUWE JAAR

Teks: Nehemia 2:3-5 (NAV)

AAND – 13 Januarie 2019

“VOORSPOEDIGE NUWE JAAR”
“Toe sê die koning vir my: “Is daar iets wat jy my wil vra?” Ek het ‘n skietgebed
opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê: “As die koning dit
goedvind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die
stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou.” Nehemia 2:3-5(NAV)

 

 

GENOEG MOED OM GEHOORSAAM TE WEES AL GAAN DIT JOU IETS KOS
“is ek die nag stilletjies uit met ‘n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God
my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier het ek geen
diere by my gehad nie.” Nehemia 2:12 (NAV)
“Aan ‘n ander een sê Hy: “Volg My.” Maar hy antwoord: “Here, laat my toe om eers
terug te gaan om my pa te begrawe. Nog een het gesê: “Ek sal U volg, Here, maar laat
my toe om eers my familie by die huis te gaan groet.” Lukas 9:59, 61 (NAV)
“Toe sê Jesus vir hom: “Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig
jy die koninkryk van God.” Lukas 9:60 (NAV)
Toe sê Jesus: “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat
agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.” Lukas 9: 62 (NAV)
“Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom
beveel het en met haar getrou.” Matteus 1:24 (NAV)

 

 

DIE ABSOLUTE VREUGDE OM TE WEET JY WAS INSTRUMENTEEL IN IEMAND SE BESLUIT OM JESUS TE VOLG
“Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer
as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook
nog baie diere?” Jona 4:11 (NAV)
“Die hele groep was in totaal 42 360, afgesien van hulle slawe en slavinne; dié was 7
337. Dan was daar ook nog 245 sangers en sangeresse, asook 435 kamele en 6 720
donkies.” Nehemia 7:66-67, 69 (NAV)
“Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus
genoem word.” Matteus 1:16 (NAV)

 

 

HOU AAN SOEK, VRA & KLOP
““Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die
Christus, die Seun van die lewende God.” “Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir
hom gesê, “want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader
wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou,
en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matteus 16:15-18 (NAV)