Tema:  DANKIE VIR ‘N MOEDERHART                                                 MOEDERSDAG

Teks:  2 Timoteus 3:14-15 (NAV)                                                Oggend – 12 Mei 2019

 

DANKIE VIR ‘N MOEDERHART

 

“Die mens het sy vrou Eva genoem; sy was die moeder van al die mense.” Genesis 3:20 (NAV)

 

“Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is.” 2 Timoteus 1:5 (NAV)

 

Hanna was baie ontsteld en terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Sy het ’n gelofte maak: “O Here, Almagtige, as U tog net my verdriet wil raaksien en my gebed verhoor en vir my ’n seun gee, sal ek hom vir U teruggee. Lewenslank sal hy aan U behoort. As teken daarvan sal sy hare nooit gesny word nie.” Terwyl sy besig was om te bid, het Eli haar dopgehou. Haar lippe het beweeg, maar ’n mens kon niks hoor nie. Hy dink toe sy is dronk. “Moet jy dan besope hier aankom?” sê hy. “Los die drank uit!” “O nee, Meneer!” antwoord sy. “Ek het nie wyn of sterk drank gedrink nie. Ek is net diep bedroef. Ek het maar net my hart voor die Here oopgemaak. Asseblief, moenie dink ek is ’n slegte vrou nie. Ek het so lank gebid omdat ek baie hartseer is.” “Gaan gerus,” sê Eli. “Mag die God van Israel vir jou gee wat jy Hom gevra het.” 1 Samuel 1:10 – 17 (NAV)

 

“Meneer, onthou u my?” vra Hanna. “Ek is die vrou wat hier gestaan het en tot die Here gebid het. Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en Hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort.” Daarna het hulle die Here daar aanbid. 1 Samuel 1:26 (NAV)

 

“Sy ma het elke jaar vir hom ‘n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring.” 1 Samuel 2:19 (NAV)

 

“Toe Maria en Josef vir Jesus daar sien, was hulle baie omgekrap. Maria het dadelik vir Hom gesê: “Hoe kon jy so iets aan ons doen? Ons is al dood van bekommernis oor jou. Dae lank soek ons oral na jou!” Lukas 2:48 (Die Boodskap)

 

VROUE VAN GELOOF, VROUE WAT AANHOU BID

 

“Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus.” 2 Timoteus 3:14-15 (NAV)

 

“But don’t let it faze you. Stick with what you learned and believed, sure of the integrity of your teachers—why, you took in the sacred Scriptures with your mother’s milk! There’s nothing like the written Word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus.   2 Timoteus 3:14-15 (The Message)

 

Daarna het Jesus saam met sy pa en ma na Nasaret toe teruggegaan. Sy ma het alles wat gebeur het in haar binneste weggebêre en gereeld daaraan teruggedink.” Lukas 2: 51 (Die Boodskap)

 

DIT IS GOD SE HART

 

“My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry.” Galasiërs 4:19 (NAV)