Tema: KYRKNINOK

Teks: Mattheus 20:1 – 15 (NLV)

Aand – 17 Februarie 2019

“Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n
kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” Lukas 18:17 (OAV)

 

 

GOD SE KONINKRYK IS ANDERS

“Die koningsheerskappy van God is soos die eienaar van ‘n landgoed wat vroegdag
uitgegaan het om loonarbeiders vir sy wingerd te huur. Hy het met hulle op die
gebruiklike daaglikse vergoeding ooreengekom en hulle toe gestuur om in sy
wingerd te gaan werk. “Teen nege-uur gaan hy toe weer uit en kry ander wat op die
dorpsplein rondstaan en niks doen nie. Hy huur hulle toe ook en sê vir hulle: ‘Ek sal
julle aan die einde van die dag billik vergoed.’ Hulle het toe gegaan. Teen twaalfuur
en weer drie-uur die middag het hy dieselfde oefening herhaal. “Teen vyfuur die
middag kry hy in die dorp nog ander wat rondstaan. Hy vra hulle toe: ‘Waarom staan
julle die hele dag rond en niksdoen?’ Hulle antwoord hom: ‘Omdat niemand ons wou
huur nie.’ Hy sê vir hulle: ‘Gaan werk saam met die ander in my wingerd.’ “Teen die
aand het hy sy voorman opdrag gegee om die werkers te roep en hulle loon aan
hulle uit te betaal. ‘Begin by die laastes en eindig by die eerstes,’ het hy vir hom
gesê. Die wat teen vyfuur die middag gehuur is, kom toe en kry ‘n voldag se
betaling. Die wat vroeeër gehuur is, kom toe met die gedagte dat hulle meer sal kry,
maar kry toe ook maar die gewone dagloon. “Toe hulle hulle betaling kry, het hulle
teenoor die eienaar geprotesteer en gesê: ‘Hierdie laatkommers het net ‘n uur
gewerk en jy behandel hulle dieselfde as ons wat die ganse dag in die warm son
moes swoeg.’ “Hy reageer toe teenoor een van hulle: “My vriend, ek behandel jou
nie onbillik nie. Het ek dan nie met jou vir die gewone dagloon afgespreek nie?
Neem dit en gaan. Ek het dit goedgevind om vir die een wat laaste begin het,
dieselfde te gee as vir jou. Is dit teen die wet om met my geld te maak soos ek
goeddink? Of voel jy bitter omdat ek so gaaf is?’ Mattheus 20:1 – 15 (NLV)

 

 

JESUS SE “ONVERDIENDE” LIEFDE

En die Woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid
duidelik gesien, ‘n heerlikheid soos die van die enigste Seun van die Vader, vol
liefdevolle goedheid en waarheid. Johannes getuig oor Hom en roep uit: “Hy is die
Een wat ek bedoel het toe ek gesê het: ‘Hy wat ná my kom, het reeds voor my
bestaan omdat Hy groter is as ek.’” Uit Sy volheid het ons almal ‘n oorvloed
onverdiende goedheid ontvang. Die wet is deur middel van Moses gegee, die
onverdiende goedheid en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Johannes 1: 14 – 17 (NLV)

 

 

WAAR BEWYS JY “ONVERDIENDE” LIEFDE?

Praat en tree op soos mense wat baie ernstig is om presies te doen wat God van
hulle vra. Julle weet mos dat God julle dade by die finale oordeel volgens sy wet
gaan toets. Die wet help ‘n mens om die grypende kloue van die kwaad te systap.
Iemand wat ander mense sonder werklike liefde en gevoel behandel, sal dieselfde
liefdeloosheid en gevoelloosheid by die finale oordeel ervaar. As iemand egter
liefdevol en sensitief teenoor ander optree, beteken dit dat daar by die oordeel niks
teen so ‘n persoon gesê sal word nie. Jakobus 2: 12 -13 (Die Boodskap)

 

 

                                              
 

<>