Tema:  Koffie – Put                                                               Aand – 26 Mei 2019
Teks: Matteus 6:6 (NAV)

IN ‘N GAT

Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, ‘n Priester van Midian, opgepas.  Eksodus 3:1 (NAV)

Die koning moes toe die bevel gee, en Daniël is gebring en in ‘n leeukuil gegooi.  Daniël 6:17 (NAV)

Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was ‘n droë put, sonder water.  Genesis 37: 23-24 (NAV)

KAN EK DAAR UITKOM?

Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.   Petrus 1:6-7  (NAV)

“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis”  Matteus 5: 14-16  (NAV)

JESUS WAS OOK IN ‘N GAT

Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.  Lukas 22:44 (NAV)

Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.  Romeine 12:12  (NAV)

 

In my nood het ek na die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry.  Die Here is by my, ek ken geen vrees nie; wat kan ‘n mens aan my doen? Psalm 118: 5-7 (NAV)

 

KOFFIE SAAM MET JESUS

 

Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.  Matteus 6:6 (NAV)

 

Nader tot God en Hy sal tot julle nader.  Jakobus 4:8  (NAV)