Tema: KERSFEES! DÍT IS NODIG! Reeks: Kersfees

Teks: 1 Johannes 4:8-10 (NLV)

KersOggend – 25 Desember 2018

 

GROOT BEPLANNING, DIT IS DEEL VAN ONS
“Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem
word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy
sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid
sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en
geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here
die Almagtige sorg.” Jesaja 9:5-6 (NAV)
Isak het ‘n groot fees voorberei en hulle het geeet en gedrink – Genesis 26:30 (NLV)
“Die volgende oggend het Abraham vroeg opgestaan. Hy het sy donkie opgesaal vir
die reis en hout gekap vir die brandoffer. Toe het hy twee slawe en ook sy seun Isak
geneem om saam te gaan. Daarna het hy vertrek na die plek wat God vir hom
aangedui het.” Genesis 22:3 (NLV)
“Maar sy pa se vir die bediendes:’Gou, bring die mooiste mantel in die huis, en trek dit
vir hom aan. Kry ‘n ring vir sy vinger, en sandale vir sy voete. En slag die vetgemaakte
kalf. Ons moet feesvier, want hierdie seun van my was dood en hy het nou
terruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind.’ Lukas 15: 22 – 25 (NLV)

 

NOODSAAKLIKHEDE VIR KERSFEES
Familie of voel soos familie
“Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom
beveel het en met haar getrou.” Matteus 1:24 (NAV)
“Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die
krip lê.” Lukas 2:16 (NAV)
“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is
‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want
God is liefde. 1 Johannes 4:7(NLV)
• Liefde & Genade
Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe
gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat
ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur
as versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4:8-10 (NLV)

 

 

KERSFEES HOU NIE OP NIE
“Sy het geantwoord: “Niemand nie, Meneer.” Jesus se toe vir haar: “Ook Ek
veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”
Johannes 8:11 (NLV)