Tema: SKEP NÓG, DAAR IS BAIE!                                                  Reeks: KEN HOM

Teks: Psalms 90:1-4 (NAV)                                                      Oggend –  10 Maart 2019

 

 

GEBEUR DIE TEENOORGESTELDE NIE?

 

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; Matthéüs 6:9 (OAV)

 “’n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God! U laat die mens sterwe: U sê net: “Word weer stof!” Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag.” Psalms 90:1-4 (NAV)

“Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. 1 Timoteus 1:15 – 16 (NAV)

 

Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.” 1 Timoteus 1:17 (NAV)

“Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek.” Jesaja 46:10 (NAV)

““Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadnesar, na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het Hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie, sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen.” Daniël 4:34 (NAV)

 

GAAN MY VERSTAND TE BOWE!

“Jesus sê toe weer: “Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.” Die Openbaring 22:12-13 (NAV)

 

“Hy het alles mooi gemaak, Hy het aan die mens ’n visie gegee van die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk, van begin tot end, verstaan nie.” Prediker 3:11 (NLV)
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

Matthéüs 6:13 (OAV)

 

WAT BETEKEN DIT VIR MY? HOE HELP DIT MY?

 “The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, Generous inside and out, true from start to finish.” John 1:14 (The Message)
Jesus het hulle geantwoord: “Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.” Johannes 8:56-58 (NAV)
Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!”Psalms 34:9 (OAV)

 

HEILIGHEID EN EWIGHEID BY ONS