Ritmia Gemeente is bewus van die tydelike wetgewing met betrekking tot massabyeenkomste. Hou asb ons Facebook blad, Instagram en webtuiste dop rakende inligting oor hoe ons die Sondagdienste aanlyn/ elektronies gaan beskikbaar stel.

Switching on the site soon ...

Ons webtuiste is onder konstruksie.