Tema: “HALLO, WIE PRAAT NOU?”
Teks: 1 Samuel 3:1 – 10 (NAV)

Oggend – 17 Februarie 2019

 

 

EK IS DEURMEKAAR

“Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in
daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie.” 1 Samuel 3:1 (NAV)
Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was, en toe
roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord: “Ek kom!” 1 Samuel 3:4 (NAV)
“Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Maar Eli sê: “Ek
het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.” En Samuel het gaan lê.” 1 Samuel 3:5 (NAV)

 

WAARHEEN HARDLOOP JY?
“Die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê:
“Hier is ek, want u het my geroep.” Toe sê Eli: “My seun, ek het nie geroep nie! Gaan lê
maar weer.” Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here
was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie.” 1 Samuel 3:6-7 (NAV)

 

DIT KLINK BEKEND
“Die Here het Samuel toe ‘n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan
en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe besef Eli dat die Here die seun geroep
het, en Eli sê vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u
dienaar luister!” Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê.” 1 Samuel 3:8-9 (NAV)
“Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: “Samuel, Samuel!” En
Samuel sê: “Praat, Here, u dienaar luister!” 1 Samuel 3:10 (NAV)

 

WEES BESKIKBAAR. IN VERHOUDING
“As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy
deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is
die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus
en Seba in jou plek. Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee
Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.” Jesaja 43:2-4 (NAV)