Tema:  “EK SLAAN MY Oë OP”                       Reeks: Die Berge Roep

Teks: Psalm 121 (NAV)                                                                 Oggend – 18 Aug 2019 

 

 BERGE & BELOFTES

 

“Moenie vir hulle bang wees nie, want die Here jou God is by jou en Hy is ‘n groot en magtige God. Hy sal daardie nasies die een na die ander verdryf..” Deuteronomium 7:21-22 (NAV)

 

“’n Pelgrimslied.Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom?” Psalms 121:1 (NAV)

SKIETGEBED

 

“As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.” Jakobus 5:13, 16-18 (NAV)

 

HOE GEBEUR DIT?

 

“Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.” Johannes 19:30 (NAV)

 

“Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur.” Markus 15:37-38 (NAV)

 

DIE WAARHEID MOET WERKLIKHEID WORD

 

“Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.” Hebreërs 6:19-20 (NAV)

 

“Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee.” Johannes 16:23 (NAV)

 

KLEIN GEBED = GEWELDIGE KRAG & OUTORITEIT

SELFDE BEGINSEL REG DEUR DIE BYBEL

 

Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan Hy gepraat het, oor sy volk te bring. Daarna het Moses omgedraai en van die berg af gegaan met die twee plat klippe waarop die getuienis was, in sy hand. Aan weerskante was daar op hulle geskryf,” Eksodus 32: 14-15 (NAV)

 

“Hy het vir die volle volksvergadering van Israel gesê: “As julle dink dit is goed, en as die Here ons God sy goedkeuring gee, laat ons die saak nou aanpak en boodskappers stuur na ons ander volksgenote toe…” 1 Kronieke 13:2 (NAV)

 

VERTROU JY HOM GENOEG?

 

““Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom twee keer soveel gegee as wat hy gehad het.” Job 42:2, 10 (NAV)

 

“My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.” Psalms 121:2-8 (NAV)