Tema: “EK KON DIT NIE GLO NIE!”                                Reeks: LEER HULLE                                          

Teks:  Johannes 13:12-15 (NAV)                          Aand – 1 SEPTEMBER 2019

 

MOENIE ‘N KRISES MORS NIE

“EK KON DIT NIE GLO NIE!”

“Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan.”

Johannes 13:1-3 (NAV)

“Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.” Johannes 13:4-5 (NAV)

WAT SAL DIE LES WEES?

“En Jesus antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie nóú nie, maar later sal jy dit verstaan.” Johannes 13:7 (NAV)

“Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees.” Markus 10:42-44 AFR83

 

. Jesus got them together to settle things down. “You’ve observed how godless rulers throw their weight around,” he said, “and when people get a little power how quickly it goes to their heads. It’s not going to be that way with you. Whoever wants to be great must become a servant. Whoever wants to be first among you must be your slave. That is what the Son of Man has done: He came to serve, not to be served—and then to give away his life in exchange for many who are held hostage.” Mark 10:41-45 (The Message)

 

 “DIT IS NIE MY WERK NIE!”

“Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” Johannes 13:12-15 (NAV)

 

“Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” Johannes 13:8 (NAV)

 

 

JY KAN DIT MAAR GLO!

“Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Johannes 13:17 (NAV)