Tema: DIT IS WIE JY IS!                                                        Reeks: LEER HULLE

Teks:  2 Korintiërs 4:5-6 (NAV)                                               Aand 22 Sept 2019

 DIE KONINKRYK VAN GOD

 

SOOS ‘N GOUE DRAAD

 

“In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.” Genesis 1:1-2 (NAV)

“Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.” Genesis 1:3 (NAV)

“God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.” Genesis 1:4 (NAV)

IN PERSOON

“Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” 1 Petrus 2:9 (NAV)

“Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het Hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar Hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is: “Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon! Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.” Matteus 4:12-16 (NAV)

“Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn. Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.” Jesaja 9:1, 5 (NAV)

‘N LEWE WAT DIE HELE MENSDOM VERLIG

“In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.” Johannes 1:4-5 AFR83

“Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.” 2 Korintiërs 4:5-6 (NAV)

DIT IS BINNE JOU!

“Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.” 2 Korintiërs 4:7 (NAV)

“My counsel for you is simple and straightforward: Just go ahead with what you’ve been given. You received Christ Jesus, the Master; now live him. You’re deeply rooted in him. You’re well constructed upon him. You know your way around the faith. Now do what you’ve been taught. School’s out; quit studying the subject and start living it! And let your living spill over into thanksgiving.” Colossians 2:6-7 (The Message)