Tema: DIT IS WIE EK VOLG

Teks: Matteus 10:28 (NAV)                                                       Oggend – 5 Mei 2019

 

 

HOE MOET ONS OPTREE?

 

 WAT MOET ONS DOEN?

 

“Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en Hom oorgelewer om gekruisig te word.” Markus 15:15 (NAV)

 

“Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: “Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou! Red jouself as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af!” Matteus 27:39-40 (NAV)

 

 

“Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo.” Matteus 27: 42 (NAV)

 

“VOLG MY”

 

“Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,” Lukas 9:23 AFR83

 

“Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” Matteus 10:28 (NAV)

 

“Hy sê vir hulle: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: “Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?” Matteus 8:26-27 (NAV)

 

ONSEKERHEID IS VERSEKER

VREES IS OPTIONEEL

 

““Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” Matteus 11:28-30 (NAV)