Tema:  DIT IS ONS                                                                         Reeks: Emosies

Teks: Johannes 13:34 (NLV)                                                    Aand 18 Aug 2019

EMOSIES

“My kinders, Ek is nog net ‘n klein rukkie by julle. Dan sal julle My soek, en soos Ek vir die Jode gesê het, sê Ek nou vir julle ook: Waar Ek heen gaan, kan julle nie kom nie.” Johannes 13:33 (NAV)

“Ek gee julle ’n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê; soos Ek julle liefhet, net só moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my dissipels is.” Johannes 13:34 (NLV)

LIEFDE, IS DIT ‘N EMOSIE?

DIE DEFINISIE VAN…

“As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my dissipels is.” Johannes 13:35 (NLV)

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.” 1 Korintiërs 13:4-7 (NAV)

REEDS ONTWIKKELD

“Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8 (NAV)

“God het ons lief. Ons weet en glo dit. God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef.” 1 Johannes 4:16 (Die Boodskap)

DIT IS GEVAARLIK

“Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet.” Romeine 13:10 (NAV)

““Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” Johannes 14:21 (NAV)

“Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.” 1 Johannes 4:10-11 (NAV)

“Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee só uitvoering aan Christus se liefdeswet.” Galasiërs 6:1-2 (NLV)

HOE KAN EK SO LYK?

“Live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day’s out. Stoop down and reach out to those who are oppressed. Share their burdens, and so complete Christ’s law. If you think you are too good for that, you are badly deceived.” Galatians 6:1-3 (The Message)