Tema: DIE TEOLOGIE VAN “DIT”
Teks: JESAJA 45:21-23 Oggend – 30 JUNIE 2019

ONS SPEEL “DIT”
Laat al die nasies bymekaarkom, almal moet teenwoordig wees. Watter een van die afgode kon ooit so iets voorspel? Wie kan vooraf sê wat môre sal gebeur? Laat hulle hulle getuies roep om te bewys hulle was reg sodat ander dit kan hoor en sê: “Dit is waar.” Jesaja 43:9(NLV)

“DIT” STAAN IN DIE BYBEL

Toe die donkie weer die Engel van die Here sien staan, het dit onder Bileam gaan lê. Bileam was woedend. Hy het die donkie met ’n stok geslaan. Die Here het toe die donkie laat praat. “Wat het ek aan jou gedoen dat jy my nou al drie keer geslaan het?” vra die donkie vir Bileam. Bileam sê vir die donkie: “Jy maak my belaglik. As ek ’n swaard gehad het, het ek jou nou doodgemaak.” Numerie 22:27-29(NLV)

Terwyl een van hulle besig was om ’n boom te kap, val sy byl in die water. “Ag, Meneer!” roep hy uit. “Dit is ’n geleende byl!” “Waar het dit ingeval?” vra die man van God. Die man wys toe vir hom die plek. Elisa het ’n stok afgekap en dit in die water gegooi. Die byl het boontoe gekom en gedryf. 7“Gryp dit,” sê Elisa vir hom. Die man het sy hand uitgesteek en dit gegryp. 2 Konings 6:5-7 (NLV)

ʼn EENVOUDIGE LIEDJIE

Vroeg die volgende môre het die leër van Juda uitgetrek na die woestyn van Tekoa. Op pad sê Josafat: “Luister na my, almal van Juda en Jerusalem! Glo in die Here julle God, en julle sal vas staan. Glo in sy profete, en julle sal suksesvol wees.” Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leër uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en Hom geprys vir sy heerlike heiligheid: “Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd.” 2Kronieke 20:20&21 (NLV)

Teen die tyd dat die leër van Juda by die uitkykpunt oor die woestyn kom, was daar so ver hulle kon sien net lyke op die grond. Nie een van die vyand het ontsnap nie. 2 Kronieke 20:24 (NLV)

WAT MAAK “DIT” SAAK?
God is nie ’n mens dat Hy sal lieg nie. Hy is nie ’n mens wat ‘ekskuus’ sal sê nie. Het Hy al ooit iets gesê wat Hy nie gedoen het nie? Het Hy iets belowe wat Hy nie nagekom het nie?
Numerie 23:19 (NLV)

EK MOET “DIT” GLO
Wees baie bly, dogter van Sion! Juig hardop, dogter van Jerusalem! Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en ’n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op ’n donkie, die vul van ’n donkie. Sagaria 2:9 (NLV)

Hy het sy oë in die doderyk oopgemaak en terwyl hy gefolter word, het hy Lasarus in die verte by Abraham gesien. “Die ryk man het geroep: ‘Vader Abraham, ontferm u oor my! Stuur vir Lasarus hierheen om die punt van sy vinger in water te steek en my tong af te koel, want ek ly verskriklik in hierdie vlamme!’ Lukas 16:23&24 (NLV)
“Kom na My toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en Ek sal julle lewens verkwik. Matteus 11:28 (NLV)

“DIT” IS REGTIG DIE WAARHEID!
Hierdie waarheid gee aan hulle die vooruitsig op die ewige lewe wat God aan hulle beloof het nog voor die wêreld geskep is – en Hy kan nie lieg nie. Titus 1:2 (NLV)