Tema: SOOS ‘N BERG VOOR MY                                              Reeks: Die Berge Roep

Teks:  Eksodus 19:1 – 16 (NAV)                                                 Oggend – 9 Junie 2019

DIE BERGE ROEP

Abraham – Gehoorsaamheid

“Presies drie maande na hulle uittog uit Egipte het die Israeliete in die Sinaiwoestyn aangekom.” Eksodus 19:1 (NAV)

“Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep: “So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel: “ ‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ‘n koninkryk wat My as priesters dien, en ‘n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.” Eksodus 19:3-6 (NAV)

SOOS ‘N BERG VOOR MY

“Daarna het die volk soos een man geantwoord: “Alles wat die Here gesê het, sal ons doen.” Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het.” Eksodus 19:8 (NAV)

“EK WIL NIE”

“Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg af kom nie, het hulle om Aäron saamgedrom en vir hom gesê: “Kom maak vir ons ‘n god dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie.” Eksodus 32:1 (NAV)

““Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!” Lukas 22:42 (NAV)

“U WIL”

Op elke plek waar Ek my Naam wil laat aanroep, sal Ek na julle toe kom en julle seën.”

Eksodus 20:24 (NAV)

“Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en ‘n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van ‘n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe.” Eksodus 19:16 (NAV)

WAT MOET EK DOEN?

“Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly, en ses dae het die wolk die berg omhul. Op die sewende dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ‘n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het veertig dae en nagte daar gebly.” Eksodus 24:16-18 (NAV)