Tema: “Beste besluit ooit!”

Teks: Josua 3:2-3 (NAV)

Oggend – 3 Februarie 2019

EK SOU DIT OOK DOEN
“Na drie dae het die beamptes die kamp deurgegaan en die volk beveel: “Wanneer julle
sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle
staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want
julle het nie vantevore met dié pad langs gegaan nie.” Josua 3:2-3 (NAV)

 

 

“EK WIL GRAAG, MAAR…”
Here, skenk my die kalmte,
Om te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
Moed om te verander wat ek kan,
En die wysheid om te onderskei tussen dit.
Die verstandigste ding om te doen, is om eers wysheid te bekom. Wy jou daaraan toe om
veral onderskeidingsvermoë te verkry. Stel wysheid voorop, dan sal dit vir jou aansien gee.
Stel dit hoog op prys en dit sal aan jou eer gee. Dit sal jou kroon met voorspoed. Dit sal vir
jou ’n pragtige kroon gee.” Spreuke 4:7-9 (NLV)

 

 

JOU LEWE IN ‘N BETER RIGTING
• Stap saam
“Hy wat met wyse mense meng, verkry self ook wysheid. Meng jou met dwase en jy word
self soos hulle.” Spreuke 13:20 (NLV)
“Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat Hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou
eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyt dat jy dit gevra het nie.” Jakobus 1:5(NLV)
“Toe het Moses vir Hom gesê: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat
wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as U nie
saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk,
anders is as al die ander volke op die aarde.” Eksodus 33:15-16 (NAV)
• Besluit
“Toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Atene agter te bly. Ons
het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die
evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en
moed in te praat” 1 Tessalonisense 3:1-2 (NAV)
““Onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê. Laat Hy jou
leer en neem sy woorde ter harte. Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig
gaan met jou.” Job 22:21-22, 28 (NAV)

 

 

DIE BESTE BESLUIT OOIT!
“Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”Lukas 23:43 (NAV)
“Maar ek – ek wil my op niks anders beroem as die kruis van ons Here Jesus Christus nie.
Want daardeur is die wêreld vir my gekruisig, en ek vir die wêreld.” Galasiërs 6:14 (NLV)