Tema:  “AANDAG! OMKEER!”                                             

Teks: 2 Samuel 22:31 (NAV)                                         Oggend –  24 Februarie 2019

 

SALWING

 

“Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en Hy het hulle veertig jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was ‘n man uit Sora uit die stam van Dan. Sy naam was Manoag. Sy vrou was kinderloos. Die Engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê: “Jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie en ook nie iets onreins eet nie. Trouens, jy is reeds swanger en jy sal ‘n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne.” Rigters 13:1-5 (NAV)

 

SAMUEL & SIMSON

 

“Toe het Manoag tot die Here gebid: “Here, laat die man van God vir wie U gestuur het, asseblief weer na ons toe kom dat hy ons kan leer wat ons moet doen met die kind wat gebore sal word.” God het Manoag se gebed verhoor, en die Engel van God het weer na die vrou toe gekom.” Rigters 13:8-9 (NAV)

 

“Toe sê Manoag vir die Engel van die Here: “Wag tog ‘n rukkie, dan maak ons vir u ‘n bokkie gaar.” Die Engel van die Here sê toe vir Manoag: “Al laat jy My ‘n rukkie wag, sal Ek nie jou kos eet nie. Maar as jy ‘n brandoffer wil bring, moet jy dit vir die Here bring.”

Rigters 13:15-16 (NAV)

“AANDAG! OMKEER!”

 

“Die vrou het ‘n seun in die wêreld gebring en sy het hom Simson genoem. Die kind het groot geword en die Here het hom geseën:” Rigters 13:24 (NAV)

 

“Maar sy ouers vra vir hom: “Is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote ‘n vrou nie dat jy na die heidene, die Filistyne, toe moet gaan om te trou?” Simson het vir sy pa gesê: “Kry haar vir my, want ek hou van haar.” Rigters 14:3 (NAV)

 

KLINK NIE HEELTEMAL REG NIE

 

“Sy gryp die jongman en soen hom, onbeskaamd sê sy vir hom: “Ek moes maaltydoffers bring en ek het vandag juis my geloftes betaal. Daarom het ek jou kom soek, ek was op die uitkyk na jou en nou het ek jou gekry.” Spreuke 7:13-15 (NAV)

 

SALWING IS IN DIE WAARHEID

 

“Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek ‘n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.” Psalms 37:23-25 (NAV)

 

“Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.” 2 Samuel 22:31 (NAV)

 

HOU AAN LOOP IN DIE RIGTING VAN DIE WAARHEID

 

“Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons; wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.” 1 Johannes 4:4-6 (NAV)