Tema: GENESING REEKS: WONDERWERKE

Teks: 1 Petrus 2:24 (NAV)

Oggend – 21 Oktober 2018

 

GEBEUR DIT NOG?
“Jesus het dit gehoor en Hy sê vir hulle: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig
nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is
nie, maar sondaars.” Markus 2:17 (NAV)
“Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar
Jesus sê: “Hou op daarmee!” Daarna het Hy die oor aangeraak en hom genees.”
Lukas 22:50-51 (NAV)
“En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul ontvang, eet wat aan julle
voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: Die
koninkryk van God het naby julle gekom.” Lukas 10:8-9 (NAV)

 

DIT MÓÉT GEBEUR
“Sy het vir haarself gesê: “As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word.”
Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: “Wees gerus, dogter, jou geloof het jou
gered.” Van daardie oomblik af was die vrou gesond.” Matteus 9:21-22 (NAV)
““Van kleins af,” antwoord hy, “en baie keer het die gees hom al in vuur en in water
gegooi om hom dood te maak. As U tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons
jammer en help ons.” “ ‘As U iets kan doen,’ sê jy,” antwoord Jesus. “Vir die een wat
glo, kan alles.” “Ek glo,” roep die seun se pa dadelik uit. “Help my in my ongeloof.” Markus 9:22-24 (NAV)

 

HELP MY?
“Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde man: “My seun, jou sondes word
vergewe.” Maar party van die skrifkenners wat daar gesit het, het by hulleself gedink:
“Wat? Dis tog laster! Net God kan sondes vergewe!” Markus 2:5-7 (NLV)
Ek gaan nou vir julle bewys dat Ek, die Seun van die Mens, die gesag het om sondes
op aarde te vergewe.” Daarop sê Jesus vir die verlamde man: “Ek beveel jou, staan
op, vat jou mat en gaan na jou huis toe!” Net daar het die man opgespring, sy mat
geneem en voor almal se oë buitentoe gegaan. Hulle was almal verstom en het God
geprys en uitgeroep: “So iets het ons nog nooit tevore gesien nie!” Markus 2:10-12 (NLV)
“Mense het selfs siekes op draagbare en bedmatjies in die straat uitgedra sodat
wanneer Petrus verbyloop, sy skaduwee dalk op party van hulle kon val. Skares
mense het van die dorpe rondom Jerusalem af gekom en siekes en mense gebring
wat onder onrein geeste gely het. Hulle is almal gesond gemaak.” Handelinge 5:15- 16 (NLV)

 

WAT MOET EK DOEN?
“Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die
sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy
wonde is julle genees.” 1 Petrus 2:24 (NAV)