Tema: AAN TAFEL

Teks: Romeine 5:8-11 (NLV)

AAND – 4 November 2018

TAFELTYD
“As ’n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowiges is, moes julle eintlik al self onderrig
in die geloof gegee het. En nou het ’n mens werklikwaar weer nodig om julle die mees
elementêre aspekte van die woord van God te leer! Julle is soos babatjies wat nog net
melk kan drink en nie vaste kos kan inneem nie. Mense wat nog van melk leef, kan nie
werklik saampraat oor die suiwer leer nie. Hulle is dan nog maar net kinders. Vaste kos
is bedoel vir grootmense – vir hulle wat in die skool van die lewe ingeoefen is om tussen
goed en kwaad te onderskei.” Hebreërs 5:12-14 (NLV)
“waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het Hy niks geëet nie,
sodat Hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir Hom: “As U die Seun
van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.” Maar Jesus antwoord hom: “Daar is
geskrywe: ‘n Mens leef nie net van brood nie. ”
Lukas 4:2-4 (NAV)

 

DANKBAARHEID
““Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet Hom
dien, want Hy sal jou in ‘n goeie land bring: ‘n land met waterstrome, met fonteine en
riviere wat in valleie en berge ontspring, ‘n land met koring en gars, wingerde, vyebome
en granate, ‘n land met volop olyfolie en heuning, ‘n land sonder armoede, waarin jy
genoeg sal eet en niks sal kortkom nie, ‘n land waarin daar volop yster in die klippe is
en waar jy kan koper delf in die berge. “Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy
die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat Hy aan jou gegee het.”
Deuteronomium 8:6-9 (NAV)

 

DANKIE VIR...
“Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie
land wat Hy aan jou gegee het.” Deuteronomium 8:10 (NAV)

DANKIE…SELFS AL…
“Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u
hande is ek veilig. U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk.
U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.” Psalms 23:4-5 (NAV)

DANKIE, AS GEVOLG VAN…
“Maar dié wat in eiebelang Christus verkondig, doen dit met onsuiwer motiewe. Hulle
bedoeling is om die swaarkry van my gevangenskap nog swaarder te maak. Maar wat
maak dit saak? Of hulle motiewe nou onsuiwer of suiwer is – die feit is dat Christus op
allerhande maniere verkondig word, en daaroor is ek baie bly! My blydskap sal ook
voortduur,” Filippense 1:17-18 (NLV)
“Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!” Psalms 34:9 (OAV)

WAT KAN EK DOEN?
“God laat blyk sý liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte
daarvan dat ons nog sondaars was. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood.
Hoeveel te meer sal Hy ons nie, deur Jesus, verlos van die toekomstige oordeel nie!
Want as God ons, terwyl ons nog sy vyande was, deur die dood van sy Seun tot sy
vriende gemaak het, hoeveel te meer sal Hy ons nie noudat ons sy vriende is, deur
Hom, die lewende Jesus, van die oordeel red nie! Bo alles kan ons nou ook jubel in God
omdat Jesus Christus ons Here ons bevoorreg het om nou God se vriende te wees.”
Romeine 5:8-11 (NLV)