Prediker: Morné Steenekamp
Datum: 7 Julie 2019
Dienstyd: 18:00
Tema: Dieselfde Proses

Dieselfde proses

1Jerigo se poorte was dig gesluit omdat hulle bang was vir die Israeliete. Niemand het dit gewaag om in of uit te gaan nie. 2Die Here het vir Josua gesê: “Ek gee jou beheer oor Jerigo, sy koning en sy soldate. 3Al die soldate moet een keer rondom die stad marsjeer. Doen dit vir die volgende ses dae. 4Sewe priesters wat elkeen ’n ramshoring dra, moet voor die ark loop. Op die sewende dag moet julle sewe keer om die stad marsjeer. Die priesters moet dan hard op die ramshorings blaas. 5Sodra julle hoor dat die priesters ’n uitgerekte sein op die ramshorings gee, moet almal ’n harde kreet gee. Die stad se muur sal dan inmekaarstort. Die manskappe kan dan daaroor klim om in die stad in te gaan.”
Joshua 6:1-5 (NLV)

3 Redes hoekom ons opgee op ‘n proses
1. Die mure keer ons perspektief
– As ons na iemand se sukses kyk sien ons nie die proses nie. Ons neem aan dit het net gebeur
– Kon omtrent binne ‘n uur om die muur stap. Die uitdaging was net die mure wat hoog was.

1Jerigo se poorte was dig gesluit omdat hulle bang was vir die Israeliete. Niemand het dit gewaag om in of uit te gaan nie. 2Die Here het vir Josua gesê: “Ek gee jou beheer oor Jerigo, sy koning en sy soldate.
Joshua 6:1-2 (NLV)

2. Vordering lyk nie soos vooruitgang nie
– Om die mure te breek is God se werk, om om te loop is joune.

11Hy het die ark van die Here toe een maal om die stad laat gaan. Daarna is hulle terug na hulle kamp toe en het die nag in die kamp gebly. 12Josua was die volgende môre vroeg op. Die priesters het weer die ark van die Here gedra. 13Die sewe priesters met die ramshorings het voor die ark van die Here geloop en op die ramshorings geblaas. Die soldate het voor hulle uit marsjeer. Die volk het agter die ark van die Here aangekom. Die priesters het die hele tyd op die ramshorings geblaas. 14Op die tweede dag het hulle weer een keer om die stad geloop en teruggegaan na hulle kamp toe. So het hulle ses dae lank gemaak.
Joshua 6:11-14 (NLV)

3. Die proses het nie ‘n tydlyn nie

35Moenie hierdie vertroue in God deur julle vingers laat glip nie. Dit hou vir julle ’n groot beloning in. 36Wat julle nodig het, is om te volhard sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het.
Hebreërs 10:35-36 (NLV)

8Jesus Christus bly steeds dieselfde – gister, vandag en vir altyd!
Hebreërs 13:8 (NLV)