Tema:  “HALLO, MY NAAM IS…”                                     Reeks: MY STAMBOOM

Teks: 1 Johannes 3:1-2 (NLV)                                             Aand –  23 Junie  2019

 

“MY NAAM IS…”

  • Mahershalalhashbaz – “Na ‘n tyd het my vrou swanger geword en ‘n seun in die wêreld gebring. Die Here het toe vir my gesê: Noem hom: Plunder-en-Roof-is-Naby,” Jesaja 8:3 (NAV)

 

  • Safenat-Paneag – “Die farao het Josef Safenat-Paneag genoem en vir hom Asenat, dogter van Poti-Fera priester van On, as vrou gegee. Genesis 41:45 (NAV)

DIT IS WIE EK IS

“Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi kom, het Hy vir sy dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?” Matteus 16:13 (NAV)

 

“Hulle antwoord: “Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete.” “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Matteus 16:14-15 (NAV)

 ‘WAT SÊ JY?”

“Simon Petrus het geantwoord: “U is die Messias, die Seun van die lewende God.” Jesus het hom geantwoord: “Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekendgemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie.” Matteus 16:16-17 (NLV)

 

““Ek verklaar nou vir jou: ‘Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Ek vertrou die sleutels van God se koninkryk aan jou toe. Wat jy ook al op aarde toesluit, sal ook by God toegesluit bly, en wat jy ook al oopsluit, sal ook by God oopgesluit bly.’ Matteus 16:18-19 (NLV)

 

“Hy het Simon na Jesus toe geneem. Jesus het betekenisvol na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon, die seun van Johannes; jy sal van nou af Sefas (wat as ‘Petrus’vertaal word) genoem word.” Johannes 1:42 (NLV)

 

WAAR LÊ JOU IDENTITEIT?

“Maar Jesus het Hom omgedraai en vir Petrus gesê: “Gee pad agter My, jou satan! Jy maak dit vir My bitter moeilik. Jy dink soos mense dink – nie soos God nie.” Matteus 16:23 (NLV)

 

EK IS WIE U SÊ EK IS!

 

“Kyk net hoe ’n groot liefde die Vader aan ons betoon het. Dit is dat Hý ons sy kinders noem, en ons is dit beslis ook. Daarom ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, maar dit is nog nie duidelik wat ons sal wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons net soos Hy sal wees wanneer Hy verskyn. Ons sal Hom dan sien soos Hy regtig lyk.” 1 Johannes 3:1-2 (NLV)

 

“Julle is die mense wat God uitge­kies het wat Hy geheilig het en wat Hy lief­het. Daarom moet julle die volgende soos kle­re aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoe­dig­heid, geduld. Verdra mekaar en as enigeen ’n klag­te teen iemand anders het, vergewe me­kaar. Vergewe me­kaar soos die Here julle ver­gewe het. Die heel belangrikste wat jul­le moet aan­trek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam.” Kolossense 3:12-14 (NLV)

 

“Toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief, meer as hierdies?” Petrus sê vir Jesus: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” Jesus sê vir hom: “Gaan versorg my lammers.” Johannes 21:15 (NLV)