Tema: WANNEER “TE VEEL” GEBEUR Teks: 1 Korintiërs 10:13 (NAV) AAND – 11 November 2018 IS DIT REGTIG WAT IN BYBEL STAAN? “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” Filippense 4:4 (NAV) “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal

READ MORE

Tema: “ONS GAAN DORP TOE” Teks: Lukas 19:1-10 (NAV) Oggend – 11 November 2018   “GAAN DORP TOE” “Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon

READ MORE

Tema: AAN TAFEL Teks: Romeine 5:8-11 (NLV) AAND – 4 November 2018 TAFELTYD “As ’n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowiges is, moes julle eintlik al self onderrig in die geloof gegee het. En nou het ’n mens werklikwaar weer nodig om julle die mees elementêre aspekte van die woord van God te

READ MORE

Tema: “JAMMER, EK WIL NIE HUIL NIE” Teks: Johannes 19:25-27 (NAV) WRLS – AAND – 7 Oktober 2018   EMOSIES IS ‘N VREEMDE DING “Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie — want die Here jou God is ’n jaloerse God by jou

READ MORE

Tema: “NEE, NIE EK NIE” Teks: 1 Johannes 4:8-10 (NAV) AAND – 14 Oktober 2018 EMOSIES LIEFDE IS MOEILIK OM TE VERSTAAN “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou, in sak en as.”

READ MORE