PREEKNOTAS – 22 Desember 2019 Francois Möller TEMA: Die groot liefde van God in Christus SKRIFLESING: Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 1. INLEIDING Johannes 3:16 is

READ MORE

Tema: GOD HAAT MY…..? Esegiël 18:23 Oggend Diens 8 Desember 2019 THIS IS THE STORY…. En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, …. “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.Genesis 1:26 & 27{AOV}

READ MORE

Tema: GLO DIT OF NIE!                                     KERSSANG DIENS Teks: Lukas 1:37 (NAV)                                     Aand – 1 DESEMBER 2019     DIE FEES VAN HOOP   “Toe sê Sagaria vir die engel: “Waaraan sal ek dit weet? Ek is ‘n ou man, en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd.” Die engel antwoord hom: “Ek is Gabriël,

READ MORE

Tema: KERSFEES GAAN OOR BAIE MEER!    Reeks: KERSFEES Teks: Oggend – 1 DESEMBER 2019   KERSFEES GAAN OOR  VERTROUE   ”Moenie bang wees nie, Maria,” het die engel gesê, ”want God het besluit om jou te seën! Jy sal swanger word en ’n seun hê en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees

READ MORE

Tema: Sien my raak Teksvers: Matteus 27:54 “ SIEN MY RAAK ! ” Teen drie-uur het Jesus baie hard uitgeskreeu: “Eli, Eli, lemá sabagtani,” wat beteken: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” Matteus 27:46 (NLV) Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy

READ MORE