Tema: SKEP NÓG, DAAR IS BAIE!                                                  Reeks: KEN HOM Teks: Psalms 90:1-4 (NAV)                                                      Oggend –  10 Maart 2019     GEBEUR DIE TEENOORGESTELDE NIE?   “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; Matthéüs 6:9 (OAV)  “’n Gebed van Moses, die man van God. Here, U

READ MORE

Tema:  7,8,9…UITGESLAAN?                                           Teks: 1 Petrus 4:16 (NAV)                                   Aand –  10 Maart  2019   DAARDIE OOMBLIK ““Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou

READ MORE

TEMA: VIR DIE VOëLS                                   Aanddiens – 3 Maart 2019   3 MANIERE HOE ONS REËLS VERSTAAN Huisreëls Gebore in ‘n sekere huishouding. Die reëls maak jou nie deel van die gesin nie. Jy was eers deel en toe word die reëls gemaak. Ouers maak net reëls vir hulle eie kinders.   Klubreëls Jy lees die

READ MORE

Tema:  ONS IS SÓ GELUKKIG!                Reeks: KEN HOM Teks: Jesaja 6:1-3 (NAV)                            Oggend –  3 Maart 2019   “Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken. Ek is die

READ MORE

Tema:  “AANDAG! OMKEER!”                                              Teks: 2 Samuel 22:31 (NAV)                                         Oggend –  24 Februarie 2019   SALWING   “Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en Hy het hulle veertig jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was ‘n man uit Sora uit die stam van Dan.

READ MORE