Tema: JÝ KAN GLO!                                                       Reeks: WONDERTEKENS Teks: Johannes 20: 29 – 31 (NAV)                                         Aand –  19 Mei  2019   WIE IS JESUS? “Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u

READ MORE

Tema:  OORWELDIG!                                                  Teks:   1 Korintiërs 2:2-4 (NAV)                                              Oggend – 19 Mei 2019     EK HET JOU LIEF MAAR….   “Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, ‘n kragtige aansporing om vas te

READ MORE

Tema:  DANKIE VIR ‘N MOEDERHART                                                 MOEDERSDAG Teks:  2 Timoteus 3:14-15 (NAV)                                                Oggend – 12 Mei 2019   DANKIE VIR ‘N MOEDERHART   “Die mens het sy vrou Eva genoem; sy was die moeder van al die mense.” Genesis 3:20 (NAV)   “Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma

READ MORE

Tema: “HET U GEHOOR?!”                                          Reeks: WONDERTEKENS Teks:  Johannes 11: 25 (NAV)                                                Aand –  5 Mei  2019   HOEKOM LAAT HY DIT TOE? “Die Jode het daar om Hom saamgedrom en vir Hom gesê: “Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons.” Jesus antwoord hulle

READ MORE

Tema: DIT IS WIE EK VOLG Teks: Matteus 10:28 (NAV)                                                       Oggend – 5 Mei 2019     HOE MOET ONS OPTREE?    WAT MOET ONS DOEN?   “Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en Hom oorgelewer om gekruisig te word.” Markus 15:15

READ MORE